Priser pr. time

Mestertimer:                                             585,00 kr.

*Grundtakst, engangsbeløb:                     300,00 kr.  

*Servicevogn, midlertidig prisstigning               120,00 kr.              

Medhjælper:                                             350,00 kr.


Brillgaard fakturerer pr. påbegyndt halve time!


Ekstra pr. faktura:   
Montering af kundens egne

indkøbte produkter.                                 500,00 kr.              


Udkald udenfor åbningstid

Pr. time:                                               1.500,00 kr.


alle priser er excl. moms


Brillgaard går ind for Grøn Energi, derfor bidrager du til Grøn Energi, hvis du får monteret en luft/vand varmepumpe!

*Grundtakst dækker:   Div miljøafgifter, affaldshåndtering, administration.
*Servicevogn dækker: Forsikringer, kørsel, drift og vedligeholdelse af servicevogn og værktøj. Grundet de høje dieselpriser, indeksregulerer vi prisen på servicevogn.